Dorosłe Dzieci Alkoholików – w jaki sposób dzieciństwo wpływa na ich życie?