Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polsce aż 1,5 – 2 mln osób to dorosłe dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (DDA). W tym około 500 – 600 tys. znajduje się w sytuacji zagrażającej zdrowiu. Ich trauma jest bowiem czasem tak poważna, że ​​przypomina tę,...

Czytaj więcej