Trudności Dorosłych Dzieci Alkoholików w budowaniu głębokich relacji i związków