Pierwsza sesja terapeutyczna – pytania i odpowiedzi