Uzależnienie wywiera wpływ na życie chorego, ale również na funkcjonowanie jego najbliższych. Pierwotnie pojęcie dotyczyło tylko żon alkoholików i nazywane było koalkoholizmem. Z czasem zaczęto używać terminu „współuzależnienie”, które swoim zakresem objęło bliskich i krewnych każdej osoby uzależnionej. Obecnie szacuje się, że w Polsce żyje około 3 mln...

Czytaj więcej