Milena Gawor

mgr Milena Gawor- psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS oraz całościowe, specjalistyczne szkolenie w zakresie psychoterapii uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Leczenia Uzależnień. Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Specjalizuje się w pracy z pacjentem:
 • uzależnionym od alkoholu, narkotyków, Internetu i gier internetowych
 • z syndromem DDA- Dorosłe Dziecko Alkoholika
 • z syndromem współuzależnienia- rodzice, partnerzy osób uzależnionych
 • doświadczającym kryzysu- żałoba, utrata pracy, rozstanie z partnerem, inne trudne przeżycia

Uczestniczka kursów specjalistycznych, m.innymi:

 • „ Szkolenie podnoszące kwalifikacje w zakresie pomocy psychoteraputycznej dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych”- szkolenie akredytowane przez PARPA i KBPN, organizator “Błękitny Krzyż w Polsce”
 • „Mindfulness-techniki motywacji i radzenia sobie ze stresem w życiu i pracy”- Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii
 • Udział w konferencjach naukowych, między innymi “Uzależnienia behawioralne”- organizowanej przez Koło Naukowe Psychologii Klinicznej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu.
 • “Pomoc psychologiczna dla osób po stracie dziecka, poronieniu – interwencja kryzysowa i terapia.” Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.
 • “Metody diagnozy neuropsychologicznej w praktyce klinicznej”- Centrum Szkoleń Psychologicznych, Akademia Psyche.
 • ” Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży” – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.
 • “Seksualność dzieci i młodzieży”- analiza trudności i zaburzeń. FHU A Priori

„W swojej pracy podchodzę z szacunkiem do każdego klienta, uważnie słucham i wspieram na indywidualnej drodze do rozwoju osobistego i przezwyciężenia trudności.”

Umów wizytę

Ładowanie...