Łukasz Kandziora

mgr Łukasz Kandziora- certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w poradni terapii uzależnień i współuzależnień oraz jako konsultant w komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych. Aktualnie pracuje zawodowo w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej. Posiada uprawnienia do prowadzenia neuroterapii metodą EEG Biofeedback (I, II stopień).

Specjalizuje się w pracy z pacjentem:

  • nadużywającym, uzależnionym od alkoholu, narkotyków, innych substancji psychoaktywnych;
  • z syndromem DDA (Dorosłe Dziecko Alkoholika);
  • z syndromem współuzależnienia- rodzice, partnerzy, małżonkowie osób uzależnionych;
  • nadużywającym, uzależnionym od komputera, gier komputerowych w tym gier online, Internetu;
  • w obszarze związanym z doskonaleniem kompetencji rodzicielskich/wychowawczych.

Uczestnik kursów specjalistycznych, m. innymi:

  • Zagrożenia cyberprzestrzeni- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji.
  • Narkotyki-Dopalacze, jak rozpoznawać jak działać?- Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii.
  • Pomoc osobom z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi- Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach.
  • Interdyscyplinarne podejście do zaburzeń psychosomatycznych. – Stowarzyszenie na rzecz psychoprofilaktyki i promocji zdrowia psychicznego w Rybniku.

Umów wizytę

Ładowanie...